Właściwość komornika

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Tomasz Deresiewicz jest organem egzekucyjnym działającym na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Gdyni obejmującym obszar miasta Gdyni.

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.97.133.882) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których egzekucję z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
Zgodnie z art. 7 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego przy którym działa komornik sądowy.

W zakresie egzekucji z nieruchomości komornik swoją właściwością obejmuje obszar Sądu Rejonowego w Gdyni.